Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: An Khải, Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên
 • Vũ Thị Lời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 4T- NT
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0376390469
 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0355167645
 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0337728796
 • Lương Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0975577331
  • Email:
   luongdungxt89@gmail.com
 • Phạm thị Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân